Архив за день: 13.04.2021

մայրենի

Ձուկը որ կերավ աղջիկը՝ փշերը տվավ նաժիշտներին և հրամայեց, որ ուտեն։ Նաժիշտները, գեղեցկանալու հույսով, կերան ձկան փշերը, բայց մեկ փուշ ազատվեց նրանց բերանից և, աղբի հետ պարտեզ ընկնելով, մի ծառ դառավ, մի զարմանալի և հրաշալի ծառ, մշտադալար։ Նրա ծաղիկների հոտից մարդ չէր կշտանում, իսկ պտուղն էր փունջ մարգարիտ։ Թագավորի որդին հիմա էլ այդ ծառին սիրահարվեց, նրա հովանու տակ հաստատեց իր բնակությունը և գիշեր-ցերեկ այնտեղից չէր հեռանում։

Բոշան գլխի ընկավ, որ այդ ծառը ձկան մնացորդից է առաջ եկել, շատ տխրեց և, ամենայն հնարք գործ դնելով՝ խաբեց թագավորին, թե մինչև ծառը չկտրե, որդին իրան չի սիրիլ, և քանի որ նա չի սիրիլ, ինքը միշտ տգեղ կմնա։

Հավատաց թագավորը և կտրել տվավ ծառը։ Բոշան այրեց ծառի բոլոր մասերը և ինքն իր մեջ հանգստացավ։

Բայց ծառը կտրելիս մի կոկ տաշեղ թռավ և մի խեղճ պառավի տան հերթովն ընկավ ներս։ Այս բանը չնկատեց բոշան, չնայած որ ամեն զգուշություն գործ էր դրել, որ մի շյուղ անգամ չազատվի ձեռքիցը։

Պառավը երբ տեսավ տաշեղը, շատ հավանեց․ այս ի՜նչ լավ խուփ է, ասաց, և վեր առավ, նրանով ծածկեց մի բղուղի բերան։

Պառավը շատ աղքատ էր և իր ձեռքի աշխատանքովն էր ապրում։ Առավոտը կանուխ դուրս էր գալիս տանից, գնում էր սրա-նրա մոտ աշխատում, գործ անում, երեկոյին գալիս էր տուն։ Այսպես մյուս առավոտը հենց որ գնաց իր բանին, բղուղի խուփը տեղիցը թռավ և դառավ մի սիրուն աղջիկ, այսինքն՝ էլի դառավ առաջվան Եղեգնուհին, միայն թե՝ այս անգամ պարզ և սիրուն հագուստով զարդարված։

Եղեգնուհին վեր առավ ավելը, տունը-տեղը մաքուր սրբեց, կրակ արավ, կերակուր եփեց և իրիկնադեմին, պառավի գալու ժամանակը, թաք կացավ մի անկյունում։ Պառավը ներս մտավ և, տեսնելով ամեն ինչ սարքած, կարգած, տունն ավլած, կերակուրը եփած՝ մնաց զարմացած։

― Ո՞վ պիտի լինի արած այս բանը,― ասաց․― դուռը կողպած էր, ոչ ոք չէր կարող ներս գալ․ կարելի է՝ հերթովը լինի մտած։ Բայց ով որ է՝ ինձ լավություն է արել, վատություն չի արել, երանի միշտ այսպես անե։

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Դեղինով նշված բառերի բացատրությունը սովորել անգիր:

Տաշեղ-Փայտիկ

 Շյուղ-Ոստ դալար ճյուղ շիղ

Բղուղի-աման

 Կանաչով նշված բառերը բաժանել մասերի և բացատրել:

Մշտադալար-միշտ+ա+դալար

Իրիկնադեմին-իրիկուն+ա+դիմաց

  • Ինպես Եղեգնուհին հայտնվեց պառավի տանը:
  •  

Բղուղի խուփը տեղիցը թռավ և դարձավ մի սիրուն աղջիկ, այսինքն՝ էլի դարձավ առաջվան Եղեգնուհին։

  • Բնութագրեք Եղեգնուհուն:
  •  

Նա գեղեցիկ էր, մաքրասեր ու աշխատասեր։

դասարանական մաթեմ 13․4․2021

865

Արտահայտիր նշված միաորաներով

1

——

5 մ =20 սմ

1 մ =100սմ

100:5=20

1

__

20 մ = 5սմ

1 մ =100սմ

100։20=5

1

——

25 կգ = մ

1կգ 1000 մ

1000։25=40

Բ

1

__

5 կգ = գ

1 կգ 1000գ

1000։5=200

1

__

8 տ = կգ

1 տ 1000 կգ

1000։8=125

1

__

4 ց =25 կգ

1ց 100 կգ

100 ։4=25 կգ

Գ

1

——

5ր = վ

1ր 60 վ

60։5=12

1

__

20 ժ =20ր

1 ժ 60ր

60։20=20

1

__

12 օր = ժ

1 օր 24 ժ

24։12=2

867

Արտահայտիր նշված միաորներով

316 դմ = 30մ 16դմ

505 սմ= 500մ 5սմ

6007 =սմ600մ 7սմ

2405մլ = 2000լ 405մլ

7006 մլ =7000 լ 6 մլ

7041մլ = 7000 լ 41մլ