Архив за день: 05.04.2021

Դասարանական մաթեմ 5․4․2021

 1. Գտի՛ր նշված թվի մասը
 • 35-ի 3/7 մասը
 • 35։7=5
 • 5×3=15
  • 420-ի 5/6 մասը
 • 420:6=70
 • 70×5=350
  • 180-ի 5/9 մասը
 • 180:9=20
 • 20×5=1000
  • 2000-ի 9/10 մասը
 • 2000:10=200
 • 200×9=1800
  • 140-ի 5/7 մասը
 • 140:7=20
 • 20×5=100
  • 100-ի 5/5 մասը
 1. Հաշվի՛ր
  1. 415 կգ-ի 2/5 մասը
 2. 415:5=83
 3. 83×2=166
  1. 480 դրամի 5/6 մասը
 4. 480:6=80
 5. 80×5=400
  1. 18ժ-ի 2/3 մասը
 6. 18:3=6
 7. 6×2=12
  1. 320 լ-ի 6/8 մասը
 8. 320:8=40
 9. 40×6=240
  1. 510 մ2-ու 2/17 մասը
 10. 510:17=30
 11. 30×2=60
  1. 480 կմ-ի 5/16 մասը
 12. 480:16=30
 13. 30×5=150
 • Աննա գնել էր 800 գ կարագ: Տորթի համար օգտագործվեց այդ կարագի 3/5 մասը: Որքա՞ն կարագ օգտագործվեց տորթի համար:

800:5=400

400×3=1200

 •  
 • Սոնան կարդացել է 126 էջանոց գրքի 5/6 մասը: Քանի՞ էջ է նա այդ գրքից կարդացել և քանի՞ էջ է մնացել կարդալու:
 •  
 • 126:6=21
 • 21×5=105
 • Ավտոմեքենան պետք է անցներ 180 կմ ճանապարհ: Ճանապարհի 2/3 մասն անցնելուց հետո քանի՞ կիլոմետր կմնա նրան դեռ անցնելու:

180:3=30

30×2=60

 • Ջրավազանում կար 800 լ ջուր: Այգին ջրելու համար պապիկն օգտագործեց այդ ջրի երեք քառորդ մասը: Որքա՞ն ջուր մնաց ջրավազանում:
 •  
 • 800:4=200
 • 200×3=600
 • 1 ժամում ծորակից լցվում է 600 լ տարողությամբ ջրավազանի ¼ մասը: Նույն ծորակից  որքան ջուր ջրավազան կլցվի 2 ժամում:
 •  
 • 600×2=1200
 • 1200:4=300