Архив за день: 07.04.2021

մայրենի

Թեսթ 3

Ջանի Ռոդարի
Ջելսոմինոյի արկածները

Մի ան□ամ առավոտյան Ջելսոմինոն գնաց իրենց պարտեզն ու տեսավ՝  բոլոր տանձերը հասել են: Տանձերը, ախր, միշտ այդպես են. ոչ ոքի ոչինչ չեն ասում, բայց իրենց համար հասնում են, և մի գեղեցիկ օր էլ տեսնում ես՝արդեն հասել են, ու եկել է քաղելու ժամանակը:

«Ափսոս, որ սանդուղք չեմ վերցրել հետս,- մտածեց Ջելսոմինոն: — Արի գնամ, տանից սանդուղք բերեմ ու մի հատ էլ երկար ձող՝ վերևի ճյուղերից տանձը թափ տալու համար»:

Բայց այդ պահին  նրա գլխում մի ուրիշ միտք ծագեց, ավելի ճիշտ՝ մի փոքր քմահաճույք. «Իսկ եթե օգտվեմ իմ ձայնի՞ց»:

Եվ, այսպես որոշելով, նա կանգնեց ծառի տակ ու ոչ կատակ, ոչ լուրջ ճչաց.

 • Է՜յ, տանձեր, հապա մի ցած թափվեք:

«Թը՛փ-թը՛փ-թը՛փ»,- պատասխանեցին տանձերը՝ անձրևի նման ցած թափվելով:

Ջելսոմինոն մոտեցավ մյուս ծառին և նույն բանը կրկնեց: Ամեն անգամ, երբ նա գոռում էր՝ «թափվե՛ք», տանձերը ճյուղերից այնպես էին պոկվում, կարծես հենց դրան էին սպասում:

Ջելսոմինոն շատ ուրախ էր դրա համար:

«Այսպես ես ահագին ուժ կխնայեմ,- խորհում էր նա,- ափսոս, որ առաջ չէի մտածել այս մասին»:

Մինչ Ջելսոմինոն շրջում էր իր պարտեզում ու այդ ձևով հավաքում տանձերը, հարևան արտում քաղհան անող մի գյուղացի տեսավ նրան: Նա տրորեց աչքերը, քիթը կսմթեց և, եր□ համոզվեց, որ տեսածը երազ չէ, վազեց կնոջ մոտ.

 • Գնա, մի տես ̀ ինչ է կատարվում,- դողալով ասաց նա կնոջը,- ես համոզված եմ, որ Ջելսոմինոն չար վհուկ է:
 • Ի՜նչ ես ասում. նա բարի, սուր□ ոգի է:

Մինչ այդ ամուսինները բավական խաղաղ էին  ապրել, բայց այստեղ նրանք կպան իրար: Հանկարծ ամուսնու գլխում մի միտք ծագեց.<<Արի հարևաններին կանչենք: Թող նրանք էլ նայեն Ջելսոմինոյին, տեսնենք ̀ ի՞նչ կասեն>>:

Հարևաններին կանչելու միտքը դուր եկավ կնոջը: Նա դեմ չէր մի ավելոր□ անգամ շաղակրատելու հնարավորություն ստանալուն, դրա համար էլ մի ակնթարթում անհետացավ:

Դեռ արևը մայր չէր մտել, երբ ամբողջ շրջակայքն իմացավ պատահածի մասին: Բնակիչները բաժանվել էին երկու մասի: Մի մասը պնդում էր, թե Ջելսոմինոն բարի ոգի է, իսկ մյուսներն ապացուցում էին, թե նա չար կախարդ է:

 1. Տեքստի  4  բառերում  տառի փոխարեն  վանդակ  է  դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը ̀  լարացնելով բաց թողած տառերը:

անգամ

երգ

սուր

ավելորդ

 • Բնագրից դու՛րս գրիր չորս  բարդ բառ,  բաժանի՛ր բաղադրիչների:

Առաոտ                                                                            յան

Տանձ                                                                               երը

Ակնթարթ                                                                       ում

Հարևան                                                                    ներին

 • Տեքստից  դու՛րս  գրիր տրված բառերի հոմանիշները.

ա/ աստիճան                

բ/ սիրուն        +       

գ/ բղավել            

դ/ դաշտ                

 • Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված նրա տեսակը.

ա/ քաղհան – բարդ 

բ/ չար – պարզ

գ/ երազ  – ածանցավոր

դ/տանձ – պարզ  +

 • Տեքստում հանդիպող հետևյալ բառերից ո՞րն է գործածված եզակի թվով. 

ա/հարևան +
բ/ ճյուղ

գ/ ծառ

դ/ամուսին

 • Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե այն ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված:

ա/ պարտեզ – գոյական

բ/ տանձ – գոյական   

գ/ առավոտյան -գոյական         +

դ/  միտք – գոյական

 • Տեքստից ընտրի՛ր չորս  բառ (ոչ բայ) և դարձրու՛  բայեր:

___________________                            __________________

___________________                            __________________

___________________                             __________________

___________________                             __________________

 • Որ՞ն է տրված  նախադասության ենթական.


Ջելսոմինոն մոտեցավ մյուս ծառին: 

_________________

 • Տեքստից դու՛րս գրիր մեկական պատմողական և հարցական նախադասություն:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 1. Կետադրի՛ր տեքստում ընդգծված  նախադասությունը:
 1. Դո՛ւրս գրիր Ջելսոմինոյին բնութագրող արտահայտություններ:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 1. Ո՞րն էր Ջելսոմինոյի հիմնական նպատակը.   

ա/ ահագին ուժ խնայելը

բ/ բարձր ձայն ունենալը

գ/ ճյուղերից տանձեր թափելը

դ / սանդուղք բերելը

 1. Ի՞նչ միտք ծագեց Ջելսոմինոյի մտքում:  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 1. Ինչո՞ւ էր բնակիչների մի մասը Ջելսոմինոյին համարում չար վհուկ, մյուս մասը՝ բարի ոգի:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 1. Ինչո՞ւ հարևաններին կանչելու միտքը դուր եկավ գյուղացու կնոջը:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Dialgue with a famous swimmer

Interviewer Hi Alex.

Alex Hello.

Interviewer Can you tell me about a typical day in your life for the school magazine?

Alex Yes

Interviewer So, what time do you get up?

Alex Oh, I get up very early. I get up every day at 5 o’clock and go to the pool. Then I swim from 7 o’clock to 9 o’clock.

Interviewer You get up at 5 o’clock? Wow, that’s early!

Alex Yeah. Then at 9 o’clock I have a shower, I get dressed and I have breakfast. I have a big breakfast: Yogurt, toast, bacon and apple juice.

Interviewer What do you do after breakfast?

Alex At 12 o’clock I go to university. I’m studying sports science and I have classes from 12 o’clock to 5 o’clock.

Interviewer When do you have lunch?

Alex I have lunch at about 3 o’clock at the university.

Interviewer What do you do after classes?

Alex Sometimes I go to the Home and train.

Interviewer What time do you have dinner?

Alex I have dinner at 8o’clock, then I watch TV

Interviewer Thanks, Alex. That’s a busy day

Տնային մաթեմ 7․4․2021

833 Նկարում բերած տվյալներով որոշիր մրհերի յուրաքանչյուրի գինը։

210-160=50

խնձոր 50

110-50=60

տանձ 60

60+50=110

210-110=100

նուռ

100+60+50=210

834.

Երեք տակառում կա 480 լ ջուր։ Արաջին և երկրորդ տակառներու միասին կա 300 լ, Իսկ երորդ ու երկրորդում տակառում 320 լ։Որքան տակառներից յութաքանչուրում։

480-300=180

180 երորդ տակառի գումարը

320-180=140

140 երորդ տարայի գումարը

300-140=160

160Առաջին տարայի գումարը

324․

Տպագրիչը տպագրական հաստոցով 1 ժամում տպագրում է 4000 տպագրական թերթ։Նրա օրվա պլանը 32000 թերթ տպելն է։3 ժամ աշխատելուց հետո դեռ քանի թերթ նա պետքե տպագրի օրվա պլանը կատարելու համար։

4000×3=12000

132000-12000=20000

823.

A վայրից միևնունյն ուղությամբ միաժամանակ շարժվեցին երկու հեծյալ։Նրանցից մեկը շարժվում էր 8 կմ/ժ արագությամբ իսկ մյուսը 10 կմ/ արագությամբ։Որքան կլինի նրանցից միջև հեռաորությունը շարժվելուց 3 ժամ հետո։

8×3=24

10×3=30

30-24=6

Դասարանական մաթեմ 7․4․2021

860 գտիր թվի նշված մասը

35-ի

1

—————

7 մասը

35։7=5

5×1=5

426-ի

1

———

6 մասը

426։6=71

71×1=71

բ

162-ի

1

———

9մասը

162։9=18

18×1=18

2000-ի

1

———

10 մասը

2000։10=200

200×1=200

861.

հաշվիր

245 կգ-ի

1

———

5 մասը

245։5=49

49 x1=49

420 դրամի

1

———

6 մասը

420։6=70

70×1=70

Բ

18 ժ-ի

1

———

3 Մասը

18։3=6

6×1=6

360 լ-ի

1

———

12 մասը

360։12=17

17×1=17

գ

510 մ -ի

1

———

17 մասը

510։17=