Երգի հաշվետվություն

Ես շատ չեմ սիրում երգել բայց մենք շատ չենք երգում այլ մուլտֆիլմ ենք դիտում կամ գնում ենք կրտսեր դպրոց համերգ նաելու բայց մենք մի քանի երգ ել ենք սովորել։

Երորդ ուսումնական շրջանի հաշվետվություն

Պատմություն Տարեկան Հաշվետվություն

Հայաստանը`աշխարհակալ տերություն
Հայկական աշխարհակալության ընդլայնումը
Հին Հռոմ
Տրդատ l-ի գահակալումը
ՀԻՆ ՍՊԱՐՏԱՆ և ԱԹԵՆՔԸ
Համաշխարհային պատմություն Նախնադարյան հասարակության անկումը

Տարեկան Հաշվետվություններ

Մաթեմատիկա
Մաթեմատիկայի տարեկան հաշվետվություն

Անգլերեն
Անգլերենի հաշվետվություն
Անգլերենի կիսամյակի հաշվետվոււթյուն

մայրենի
Ապրիլ ամսվա մայրենիի հաշվետվություն
Փետրվար ամսվա մայրենի հաշվետվություն
Դեկտեմբեր ամսվա հայոց լեզվի հաշվետվություն
Մարտ ամսվա հաշվետվություն Մայրենի

Ռուսերեն
Տարեկան ռուսերենի հաշվետվություն

Բնագիտություն
Տարեկան բնագիտություն հաշվետվություն
Առաջին կիսամյակի բնագիտության հաշվետվություն

Պատմություն
Պատմություն Տարեկան Հաշվետվություն

Մարմանամարզություն

Մարմնամարզության տարեկան հաշվետվություն

երգ
Երգի հաշվետվություն
Առաջին կիսամյակի երգի հաշվետվություն

պար

պարի հաշվետվություն

Տարեկան ռուսերենի հաշվետվություն

Урок 35
Хан
Задания на весенние каникулы
Ռուսաց լեզու
Ռուսերեն

Урок 20 Кслассная работа

Урок 16

Урок 17

Урок 18

Урок 18

Принцесса на горошине Урок 20

Домашнее задание 9.11.2022

Домашнее заданиен 4.11.2022

Рассказ о горячем и холодном сердце

Ռուսաց լեզու 8.9.2022