Դասարանական մաթեմ 3.2.2023

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 699; 701; 703; 712; 715

 1. Կոորդինատային հարթության վրա կառուցե՛ք AB հատվածը, որի
  ծայրակետերն են.
  ա) A (+2, –1), B (+3, –2),


 1. Կոորդինատային հարթության վրա կառուցե՛ք ABCD քառանկյունը,
  որի գագաթները հետևյալ կետերն են.
  ա) A (–3, +2), B (+1, +1), C (+2, –2), D (–3, –4),

 1. Որտե՞ղ են գտնվում հարթության այն կետերը, որոնց օրդինատը
  հավասար է զրոյի:

  x-երի առանցքի վրա

 1. AB հատվածը C կետով բաժանվում է AC և CB երկու հատվածների։
  CB հատվածի երկարությունը AC հատվածի երկարության -ն է։
  Գտե՛ք AB հատվածի երկարությունը, եթե CB հատվածի երկարությունը 24 սմ
  24×3:2=36
  36+24=60

 1. Արույրը 60 % պղնձի և 40 % ցինկի համաձուլվածք է։ Արույր պատրաստելու համար վառարանի մեջ դրել են ցինկ և 210 կգ պղինձ։
  Որքա՞ն ցինկ են դրել վառարանի մեջ։ Որքա՞ն արույր կստացվի։
  60% =210
  40%=x
  40×210:60=140

Գործնական քերականություն

Գործնական քերականություն

1. Տրված բաղադրյալ բառերը բաժանի՛ր բառակազմական միավորների:

Ա. Մարդանման-Մարդ-ա-նման, մեծատուն-մեծ-ա-տուն, սառնասիրտ-սառը-ա-սիրտ , ընկերասեր-ընկեր-ա-սեր, գործընկեր-գործ-ընկեր:

Բ. Նմանություն-նման-ություն , տնակ-տուն-ակ , սառնության-սառը-ություն , սրտիկ-սիրտ-իկ, ընկերանալ-ընկեր-անալ, սիրել-սեր-ել, գործիք-գործ-իք

, գործիքային-գործիք-ային

, գործիքավորել-գործիք-ա-որել

2. Պարզի՛ր, թե Ա և Բ բառախմբերը կազմության ինչ տարբերություն ունեն: Այդ բառախմբերը լրացրո՛ւ:

Ա. Հրակարմիր, ջերմաստիճան, կիսագունդ, արևափայլ, արևածագ:

Բ. Հրեղեն, կարմրավուն, ջերմոց, ջերմային, ջերմոցային, աստիճանական, կիսատ, գնդակ, անփայլ, արևային :

3.       Լրացրո՛ւ մեկից ավելի արմատ և ածանց ունեցող (բարդածանցավոր) բառերի շարքը:

Սառնասրտություն, կիսագնդային, հեռախոսավարուհի, ջերմաստիճանային:

4. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր բաղադրյալ բառերով:

Խիտ սաղարթներ ունեցող-սաղարթախիտ, գեղեցիկ քանդակված, նուրբ ճաշակով-նրբաճաշակ , լեռնային աշխարհ-լեռնաշխարհ , բարձր գագաթ ունեցող-բարձրագագաթ,  թմբուկ խփել, սարսափ ազդող-սարսափազդու , ասֆալտով պատված-ասֆալտապատ, դանդաղ սահող-դանդաղասահ,  քաղաքին հատուկ:

Դասարանական մաթեմ 1.2.2022

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 693; 695;698;706;708;710

 693. Կառուցե՛ք կոորդինատների ուղղանկյուն համակարգ և նշե՛ք հետևյալ կետերը՝ A (+3, +4), B (–2, +1), C (–3, –4), D(0, +1), E (–5, +3), F (+3, –5), G (+1, 0), M (+6, +4), N (–2, –4), K (–1, –3)

 1. Ինչի՞ է հավասար օրդինատների առանցքի վրա գտնվող կետի
  աբսցիսը
  0

 1. Կոորդինատային հարթության ո՞ր քառորդում են գտնվում հետևյալ
  կետերը.
  ա) (–7, +2), 2-րդ քառորդում
  գ) (–3, –5), 3-րդ քառորդում
  ե) (+10, 0),
  է) (+4, –2),
  բ) (+3, +1),
  դ) (–15, +6),
  զ) (0, –30),
  ը) (+3, –7)

Տնային մաթեմ 31.1.2023

րացուցիչ առաջադրանքներ՝ 674-բ; 676-բ,դ,զ; 682; 684; 688

Գտե՛ք արտահայտության արժեքը

բ) * ։ (15 – 4 · *), եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինեն +3, 0,
+5, +4 թվերը
3 ։ (15 – 4 · 3)=1
0 ։ (15 – 4 · 0)=0
5 ։ (15 – 4 · 5)=-1
4 ։ (15 – 4 · 4)=-4

a-ի և b-ի ի՞նչ արժեքների դեպքում կստացվի հավասարություն.

բ) a : b = 1,A=B
դ) a : b = a,a=2,b=1
, զ) a : (–b) = –1,a=b

Կազմե՛ք շրջանաձև դիագրամ հետևյալ լճերի մակերեսների համար՝ Օնեգա (17700 կմ2)Բայկալ (31500 կմ2)Վիկտորիա (68000 կմ2),Օնտարիո (19500 կմ2), Վան (3760 կմ2)։

 1. Ավտոբուսի արագությունը մեքենայի արագության 5\7-ն է։ Ինչքա՞ն է
  մեքենայի արագությունը, եթե ավտոբուսի արագությունը նրանից
  փոքր է 30 կմ/ժ-ով։

30:5=6

6×7=42

 1. Կառքի առջևի անիվը 96 պտույտ է կատարում, երբ հետևի անիվը
  կատարում է 64 պտույտ: Որքա՞ն է հետևի անիվի շրջագծի երկարությունը, եթե առջևի անիվինը 2 մ է

96×2=192

192:64=3

Դասարանական մաթեմ 1.30.2023

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 674-ա; 676-ա,գ,ե; 683; 686; 687

 1. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.
  ա) (8 · * + 9) ։ (–5), եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինեն + 2,
 • 7, –3, –8 թվերը
  (8 · 2 + 9) ։ (–5)=-5
  (8 · 7 + 9) ։ (–5)=-13
  (8 · -3 + 9) ։ (–5)=-3
 • a-ի և b-ի ի՞նչ արժեքների դեպքում կստացվի հավասարություն.
  ա) a : b = 0,A=0:b=Ցանկացած թիվ բացի զրոից =0
  գ) a : b = a» A=Ցանկացած թիվ b=1=A
  , ե) (–a) : b = –1,=-A=b=-1

 • Գնացքը 3 ժամում անցավ 250 կմ։ Առաջին
  ժամում այն անցավ ճանապարհի 40 %-ը,
  երկրորդ ժամում՝ մնացածի 40 %-ը։ Քանի՞
  կիլոմետր անցավ գնացքը երրորդ ժամում։
 • 250:100×40=100 կմ առաջին ժամում
  250-100=150
  150:100×40=60 կմ երկրորդ ժամում
  100+60=160
  250-160=90կմ երրորդ ժամում
 • Գրե՛ք այն բոլոր ամբողջ թվերը, որոնց բացարձակ արժեքները
  5-ից փոքր են
  |-1|=1,|-2|=2,|-3|=3,|-4|=4,|1|=1,|2|=2,|3|=3,|4|=4

 1. Գնել են երկու տեսակի կոնֆետներվճարելով ընդամենը 6500 դրամ: Առաջին տեսակի կոնֆետից, որի 1 կիլոգրամն արժե 2200 դրամ, գնել են 2 կգ: Մնացած գումարով գնել են երկրորդ տեսակի կոնֆետներ 1 կիլոգրամը 700 դրամով: Երկրորդ տեսակի
  քանի՞ կիլոգրամ կոնֆետ են գնել
 • 2200×2=4400
 • 4400+700=5100
Տնային մայրենի

Կարդում ենք Տերյան 

 Կարծես թե դարձել եմ ես տուն

Կարծես թե դարձել եմ ես տուն, 
Բոլորն առաջվանն է կրկին, 
Նորից դու հին տեղը նստում, 
Շարժում ես իլիկը մեր հին: 

Մանում ու հեքիաթ ես ասում, 
Մանում ես անվերջ ու արագ, 
Սիրում եմ պարզկա քո լեզուն, 
Ձեռներըդ մաշված ու բարակ։ 

Նայում եմ, մինչև որ անզոր 
Գլուխըս ծնկիդ է թեքվում, 
Նորից ես մանուկ եմ այսօր, 
Դրախտ է նորից իմ Հոգում։ 

Արևը հանգչում է հեռվում, 
Գետից բարձրանում է մշուշ, 
Հեքիաթըդ անվերջ օրորում, 
Իլիկըդ խոսում է անուշ…

 • Գրի՛ր տրված բառերի բացատրությունը՝
 • մշուշ-Մառախուղ
 • անզոր-Ուժից ընկած
 • պարզկա- անամպ և ցուրտ
 • , իլիկ-մարմենի
 • Ի՞նչ է նկարագրվում այս բանաստեղծությունում, գրավո՛ր պատմիր:
  Իմ կարծիքով նա ուզում էր հիշել հին ժամանակը։
 • Դո՛ւրս գրիր բնության պատկերները:
 • Արևը հանգչում է հեռվում, 
  Գետից բարձրանում է մշուշ, 
  Հեքիաթըդ անվերջ օրորում, 
  Իլիկըդ խոսում է անուշ…
 • Բանաստեղծությունը սովորի՛ր անգիր։

Տնային մաթեմ 1.30.2023

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 671-բ,դ,զ; 672-բ,դ,զ; 673-բ,դ; 677; 680

Հաշվե՛ք

բ) –600 ։ (–150)=300

դ) –420 ։ (–15)=28

զ) +837 ։ (–1)=837

 1. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում
  կստացվի հավասարություն.
  բ) 6 · -6 = –36,
  դ) –9 · + 1 = –80,
  զ) 2 – 3 · 20 = 20։

Հաշվե՛ք.

բ) –18 ։ (–9) + 16 ։ (–8) – 24 ։ (–6)

18:(-9)=2

24:(-6)=-4
16:(-8)=-2
2 + -2=0

0: -4=-1

դ) (–55 ։ 11 + 48 ։ (–16)) ։ (–4)

-55:11=-5

48:(-16)=-3

-5+-3=+8

8:(-4)=-2

Տրված են երկու կոտորակներ՝

3141/7777 և 31413141/77777777

Նրանցից ո՞րն է ավելի մեծ

 1. Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք
  A (–2), B (+5), C (–8), D (–1), E (+2)

կետերը։

Դասարանական մաեմ 30․1․2023

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 671-ա,գ,ե; 672-ա,գ,ե; 673-ա,գ,ե; 678; 681

 1. Հաշվե՛ք.
  ա) +38 ։ (–19)=-2
  գ) –720 ։ (+120)=-6
  ե) –531 ։ (+3)=-177

 1. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում կստացվի հավասարություն.
  ա) –3 · -7 = 21
  գ) –10 · 0 = 0
  ե) –21 · 2 + 3 = 45-2

 1. Հաշվե՛ք.
  ա) 8 ։ (–2) – 14 ։ (–7) + (–12) ։ 4=
  8:-2=-4
  14:-7=-2
  -12:4=-3
  -2:-3=-5

  գ) (33 ։ (–3) – 40 ։ (–8)) ։ (–3)=
  33:-3=-11
  (-11-(-5)):(-3)=(-6):(-3)=2

  ե) –66 ։ (72 ։ (–9) + 105 ։ (–35))=
  (72 ։ (–9) =-8
  105 ։ (–35)=-3
  -66:-11=6

Տրված են –5, –11, +18, –9, +6 թվերը։ Գտե՛ք՝

ա) այդ թվերի գումարին հակադիր թիվը,

-5+(-11)+18+(9)+6=-1

բ) այդ թվերին հակադիր թվերի գումարը։

1/5

1/11

1/18

1/9

1/6

Հայտնի են երկու քառակուսիների մակե- րեսները (տե՛ս նկ. 72)։ Գտե՛ք ներկված եռանկյան մակերեսը։

Էներգիա

Դասի թեմա ՝ ՙՙԷներգիա՚՚ .Մեխանիկական աշխատանք և էներգիա

Առօրյա կյանքում մարդու կամ սարքի կողմից կատարվող ցանկացած գործողություն մենք սովորաբար անվանում ենք աշխատանք: Աշխատանք ենք համարում նաև մարդու մտավոր գործունեությունը: «Մեխանիկական աշխատանք» հասկացությունը ֆիզիկայում ավելի հստակ սահմանում ունի:Եթե պահարանը տեղափոխելու համար նրա վրա ուժ ենք կիրառում, սակայն պահարանը տեղից չի շարժվում, ապա այդ դեպքում մեխանիկական աշխատանք չենք կատարում:


Մեխանիկական աշխատանքը կախված է կիրառված ուժի մեծությունից և մարմնի անցած ճանապարհից:

Որքան մեծ է մարմնի վրա ազդող ուժը և մարմնի անցած ճանապարհը, այնքան մեծ է կատարված աշխատանքը:

Պարզագույն դեպքում, երբ մարմինը շարժվում է կիրառված ուժի ուղղությամբ, աշխատանքը որոշվում է ուժի և անցած ճանապարհի արտադրյալով. Աշխատանք = Ուժ · Ճանապարհ

Եթե մարմնի վրա ազդող F ուժի ուղղությամբ մարմինն անցել է S ճանապարհ, ապա այդ ուժի կատարած աշխատանքը՝ A-ն հավասար է. A=F⋅SԻ պատիվ անգլիացի գիտնական Ջեյմս Ջոուլի՝ աշխատանքի միավորը կոչվում է ջոուլ (Ջ)։
1 Ջ-ը այն աշխատանքն է, որը կատարում է 1 Ն ուժը 1 մ ճանապարհի վրա. 1 Ջ =1 Ն ⋅1 մ:

Այն ֆիզիկական մեծությունը, որը բնութագրում է մարմնի աշխատանք կատարելու ունակությունը, կոչվում էներգիա (E):
Մարմինների հնարավոր փոխազդեցության կամ նրանց շարժմամբ պայմանավորված էներգիան անվանում են մեխանիկական էներգիա:

Տնային առաջադրանք
Պատասխանել հարցերին

Ո՞ր դեպքում է կատարվում մեխանիկական աշխատանք

Այն դեպքում երբ գործադրվում է ուժ և իրը շարժվում է


Ինչի՞ց է կախված մեխանիկական աշխատանքի մեծությունը:

Ուժից