Архив за день: 25.02.2021

Տերևի ծնունդը

Առաջադրանքներ

  1. Տեքստից դուրս գրեք 7-րդ նախադասությունը և համառոտագրեք:

Մռայլ երկնքից թափվում էին խոշոր կաթիլները

Երկնքից թափվում էին խոշոր կաթիլները

Թափվում էին խոշոր կաթիլները

Թափվում էին կաթիլները

  • Տեքստում ընդգծեք կոչական ունեցող նախադասություն:

Մի հուսահատված, որդի՝ս, դու դեռ կտեսնես աշխարհի գեղեցկության ու կհամայվես նրանով։

  • Դուրս գրեք հոդակապով երկու բարդ բառ, դրանց իմաստն արտահայտեք բառակապակցությամբ:

Նորածին-նոր ծնված

Սրտաձև — սիրտ ձև

  • Դուրս գրեք քամի, շող, ցանկանալ, դյութիչ բառերի հոմանիշները:

Քամի- հով

Շող- Շողք, ճառագայթ,

Ցանկանալ-ուզենալ

Դյութիչ- կախարդական