Архив за день: 16.02.2021

Մաթեմ տնային 16․02․2021

515.

Կատարիր գործողությունը

42 կմ — 350մ =41կմ 1000մ -350=41կմ 650 մ

12 դմ 2սմ — 7 սմ =11դմ 12 սմ -7սմ = 11դմ 5սմ

519

A Քաղաքից միևնույն ուղությամբ շարժվեցին երկու ավտոմեքենա։Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց նրանց միջև հեռաորությունը 20 կմ էր։ Այդ պահին որքան ճանապարհ էր անցել երկրոդը, եթե առաջինը ավելի դանդաղ էր ընթանում և անցել էր 75 կմ։

75+20=95 կմ

520

Դերձակը 2-րդ օրը կարեց 12 վերնաշապիկ և օգտագործեց 40 կոճակով ավելի, քան օգտագործել էր 1-ին օրը կարելով 7 վերնաշապիկ։ 3-րդ օրը նա կարեց ևս 6 այդպիսի վերաշապիկ։ Ընդամենը քանի՞

կոճակ օգտագործեց դերձակը այդ վերնաշապիկների համար։

Լուծում

12-7=5 վերնաշապիկ

40:5=8 կոճակ 1 վերնաշապիկին

7+6+12= 25 կարած վերնաշապիկները

25×8=200 կոճակ

Դասարանական մաթեմ 16․2․2021

515․

Կազմիր գործողությունը

82 կգ- 6 գ =81 կգ 1000գ-6գ=997գ

22տ 200կգ -380 կգ = 21 տ1200 կգ-38կգ=820կգ

գ

25 օր — 15 ժ =24 օր 9ժ

18 ժ 20ր -30ր =17ժ 50 ր

517․

450 կմ Հեռաորությամբ A և B քաղաքներից իրար ընթառաջ շարժվեցին երկու մեքենա։ Շարժվելուց որոշ ժամանակ առաջին ավտեմեգենան անցելեր 120 կմ, որը 28 կմ -ով քիչ էր երկրորդ անցած ճանապարհից։

Այդ պահին որքան էր նրանց միջև հեռաորությունը։

Լուծում

120+28=148 երկրորդի անցած ճանապարհ

148+120=268

450-268=182 կմ հեռաորություն

518․

A Քաղաքից հակադիր ուղությամբ շարժվեցին երկու ավտո մեքենա։Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց առաջինն անցել էր 20 կմ կմ ավել քան երկրորդը։