Архив за день: 17.02.2021

«Քեֆ անողին քեֆ չի պակսիլ» Հովհ․ Թումանյան

  • Նարնջագույնով նշված բառերի բացատրությունները գտեք բառարանում և սովորեք:

դերվիշի — Մահմեդականների թափառական կրոնավոր

կարպետի — գորգ

զվարճանում-ուրախանալ

փինաչի -Հնակարկատ

բիզը — սուր բան

տիկերն -Մի տիկի տարողություն

  • Կապույտով նշված բառերը բառակազմորեն վերլուծեք

խոնարհություն — խոնարհ-ություն

տանտիրոջը-տուն -տեր-ոջ

Ամենաչնչին — ամեն-ա-չնչին

ապրուստն-ապրել-ուստ

Անպակաս-ան-պակաս

Անհնազանդների -ան-հնազանդ-ների

կեսգիշեր-կես-գիշեր

ջրկիրների-ջուր -կրել-ներ

  • Բնութագրեք Հասանին:

Հասանիը անամոթեր, Խեղճ