Архив за день: 22.02.2021

տնային Մաթեմ 22․2․2021

526

Դիր փակագծերը այնպես որ ստանաս հավասարություն

1000-(750-250-500)=1000

5500-(570-420:6)=5000

527ա,

Լրացրու դատարկ վանդակները

529 Ա Բ

Աստղանիշները փոխարինիր այնպիսի թվանշաններով որ ստացված թվերը դասարրած լինեն աճման կարգով

2706, 2715, 2805

3248, 3255, 3260

ՀԱՄԵՐԳ

Առաջադրանքներ՝ 

բանաստեղծությունից դուրս գրել 18 գոյական, 5 ածանցավոր բառ, 2 բարդ բառ,

ժայռից, բնություն, անտառ, նրան, Ունկընդիրն, ջըրի, առած, Ետևից, զըվարթ, համերգի, փըրփուրը, բերնին, քարերի, Վըտակը, թըռչում, ժիր,

բանաստեղծությունը սովորել անգիր, ձայնագրել, տեղադրել բլոգում։

Վըտակը ժայռից ներքև է թըռչում,
Թափ առած ընկնում քարերի գըլխին,
Զարկում ավազին, շաչում է, ճըչում,
Ճըչում անհանգիստ, փըրփուրը բերնին։

Ինչպես ծերունին, ձենով պառաված,
Ձայնակցում է ժիր թոռնիկի երգին,
Այնպես է ծերուկ անտառը կամաց
Արձագանք տալի ջըրի աղմուկին։

Այնինչ բընության զըվարթ համերգի

Ունկընդիրն անխոս ու հավերժական,
Ժայռը մտախոհ՝ իր մըռայլ մըտքի
Ետևից ընկած լըսում է նըրան։