Архив за день: 07.12.2021

դասարանական մաթեմ 7․12․2021

1152

գտեք կատորակների լրացուցիչ արտադրիծը

1/60 և 1/24 = 2x2x2x3x5=120

60 2

30 2

15 3

5 5

1

24 2

12 2

6 2

3 3

1

23/18 և 11/20=23×2=46

23 23

1

20 2

10 2

5 5

1

8/7 և 14/13=2x7x2=28

8 2

4 2

2 2

1

14 2

7 7

1

1/24 և 3/ 28=2x2x7x3=105

24 2

12 2

6 2

3 3

1

28 2

14 2

7 7

1

տրամաբանական խաղեր խաղ դույլերով 7․12․2021

1. Ինչպե՞ս կարելի է 9լ  և 11 լ տարողություն ունեցող  տարաներով, ծորակից 10 լ ջուր վերցնել։

11112211401161181110
9090294496989

2. Ինչպե՞ս կարելի է 7 լ  և 11 լ տարողություն ունեցող  տարաներով, ծորակից 2 լ ջուր վերցնել։

1111
70

3.Ինչպե՞ս կարելի է 9լ  և 4լ տարողություն ունեցող  տարաներով, ծորակից 6լ ջուր վերցնել։

4․Ունենալով միայն 8 լ և 3 լ տարողությամբ դատարկ ամաններ, ինչպե՞ս կարելի է ծորակից վերցնել 10 լ ջուր:

5․Ունենալով միայն 9 լ և 12 լ տարողությամբ դատարկ տարաներ, հնարավո՞ր է ծորակից վերցնել 4 լ ջուր:

6․Ունենալով միայն 5 լ և 7 լ տարողությամբ դատարկ տարաներ, հնարավո՞ր է ծորակից վերցնել 6 լ ջուր: