Архив рубрики: Դիջիթեք

«Կոնֆետի անձրև» մեդիահեքիաթ

Դոնալդ Բիսեթի հեքիաթի համար պատրաստել եմ մեդիահեքիաթ:

Նախ նկարել եմ հեքիաթը Paint Նկարչական ծրագրով, հետո ձայնագրվել, AVS մոնտաժային ծրագրով միացնելով մեկը մյուսին՝ ստեղծել մեդիահեքիաթ: