Архив рубрики: Без рубрики

Գործնական քերականությաուն

1. .Նախադասությունները տարբեր ձևերով կետադրիր այնպե՛ս, որ իմաստը փոխվի։

Նա թագավորին նամակ էր գրել իր որդու` Եգորի մասին:

Նա թագավորին նամակ էր գրել իր որդու, Եգորի մասին:

Վաղուց չէր տեսել ընկերոջը, Վահագնին:

Վաղուց չէր տեսել ընկերոջը` Վահագնին:

Նուբարենց տունը համարյա ամեն օր լի էր հյուրերով` Զավենի ընկերներով:

Նուբարենց տունը համարյա ամեն օր լի էր հյուրերով, Զավենի ընկերներով:

Իշխանը կանչեց բերդապետին` Վահրամին մի անգամ ևս զգուշացնելու գիշերային արկածի մասին:

Իշխանը կանչեց բերդապետին` Վահրամին, մի անգամ ևս զգուշացնելու գիշերային արկածի մասին

2. .   Ա շարքի ընդգծված բառերն ի՞նչ հարցի են պատասխանում, ի՞նչ են ցույց տալիս, ինչո՞վ են տարբերվում Բ շարքի ընդգծված բառերից:

Ա. Ձայնավոր հնչյուն: —                    ԲՀնչուն երգ ու ծիծաղ:

Ձիերի դոփյուն: —                              Դողդոջուն ձեռքեր:

Զգեստների շրշյուն: —                       Շրշուն քող:

Դռան բախյուն: —                              Բաբախուն սիրտ:

Ջրվեժի շառաչյուն: —                        Շառաչուն ջրվեժ:

Անձրևի շաչյուն:                              Պաղպաջուն ջրեր:

Վարար ջրերի գոչգոչյուն: —              Ժպտուն աղջիկ:

Ալիքի ճողփյուն: —                            Սիրուն խաղալիք:

Ա-գոյականներ Բ-ածականներ

3. Կետերը փոխարինի՛ր հնչյուն, թնդյուն, շառաչյուն գոյականներից և հնչուն, թնդուն, շառաչուն ածականներից մեկով:

Իմ մանկության օրերին հորդահոս ու շառաչյուն   գետ եմ տեսել:

Լեռներում միայն թնդյուն արձագանքը մնաց:

Ուշադիր լսում էի քո երգի ամեն մի հնչուն:

Մանկան շառաչյուն ծիծաղը վարակեց մեծերին:

Այդ մարտի հնչուն լսվում էր բավական հեռվում:

Ինձ կանչեց-բերեց մեր գետի :

Դասարանական մաթեմ

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 921-ա,գ,ե;  922-ա,գ,ե; 923; 930; 934

Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x – 832 = 174,

x=174+832

x=1006

գ) 1405 – x = 108,

x=1405-108=1297

ե) x + 818 = 896,

x=896-818=78

Լուծե՛ք հավասարումը.

ա)x= 3/4=5/8=3×2/4×2+5×1/8×1=6/3+5/8=11/8

, գ) 3/10-x=4/5

x=3/10+4/5

, ե) ,

 1. Հավասարման արմա՞տն է արդյոք 3 թիվը.
  ա) x – 3 = 0, ճիշտ
  բ) 3 – x = 0, ճիշտ
  գ) x – 5 = 0, սխալ
  դ) 2 ⋅ x = 6 ճիշտ
  ե) 7 – x = 0, սխալ
  զ) x = 6 – x: ճիշտ

930. Տրված են-7 3/5 և-3 2/5 թվերը։ Դրանց գումարին ավելացրե՛ք 4 2/7 թվին հակադիր թիվը

-7 3/5+(-3 2/5)=-10 3+2/5=-11

-11+(4 2/7)=15 2/7

 1. Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա
  չափումներն են՝3 5/6 սմ,4 1/2 սմ, 5 սմ։

  v=23/6×9/2=69/4=17 1/4×5=

գործնական քերականություն

1.       Ընդգծված բաղադրյալ բառերը փոխարինի՛ր բառակապակցություններով:

Մարգարտահատիկները-մարգարիտայի հատիկները  տարբեր մեծության են լինում: Աշխարհում ամենամեծը լոնդոնյան-լոնդոնդոնի ամենամեծ թանգարանի մեծահռչակ ութսունհինգ գրամանոց-գրամ ունեցող  մարգարիտն է:

Համպարը թանկարժեք-ամենաթանկ նյութ է, որը գործածվում է լավագույն օծանելիքների արտադրության մեջ: Դա սևավուն, քարանման — սև քարից նյութ է, որը միայն կաշալոտի աղիներում է լինում: Դա մեծ մասամբ հանում են տեգահար կաշալոտի աղիներից, բայց երբեմն ծովափին էլ կարող են գտնել:

2.  Ընդգծված բաղադրյալ բառերը փոխարինի՛ր բառակապակցություններով:

Անսահման հզորություն ու անսանձ գոռոզություն ուներ Թեմուրը: Միջնադարի ոչ մի քաղաք չէր կարող համեմատվել նրա նոր մայրաքաղաքի հետ: Ճարտարապետի ձին մի օր կորել էր այդ քաղաքի ամենամեծ պարտեզում և մեկամսյա որոնումներից հետո հազիվ գտնվել: Թեմուրն իր մայրաքաղաքի՝ Սամարղանդի շրջակայքի գյուղերն անվանել էր Բաղդադ, Կահիրե, Դամասկոս, որ աշխարհի մեծագույն քաղաքները որպես աննշան գյուղեր տեսներ:

Ռուսաց լեզու

Подберите к данным существительным прилагательные.
город (какой?) –Красивий
страна (какая?) – миленькая
князь (какой?) – старый
дворцы (какие?) –неземной
столица (какая?)-большая
море (какое?) –красное
место (какое?) –страшное
соборы (какие?) –худшие

Допишите окончания глаголов в настоящем времени.

 1. Когда ты учиш уроки? – Обычно я готовлю уроки вечером.
  2. Комуты сейчас звонш? – Я не звоню, я читаю
  3. Куда ты спешыш? – Я спешу вшколу.
  4. Ты любиш читать? – Да, очень люблю

Առաջին կիսամյակի բոլոր հաշվետվությունները

բնագիտություն

Առաջին կիսամյակի բնագիտության հաշվետվություն

երգ

Առաջին կիսամյակի երգի հաշվետվություն

մարմնամարզություն

Մարնամարզության առաջին կիսամյակի հաշվետվոթյուն

պատմություն

Առաջին կիսամյակի պատմության հաշվետվություն

ընտովի

Ընտրությոան հաշվետվություն

անգլերեն

Անգլերենի կիսամյակի հաշվետվոււթյուն

մայրենի

Դեկտեմբեր ամսվա հայոց լեզվի հաշվետվություն

ռուսերեն

Отчет по Рускому языку

մաթեմ

Առաջին կիսամյակի մաթեմատիկայի հաշվետվություն

պար

Արաջին կիսամյակի պարի հաշվետվություն

Առաջին կիսամյակի պատմության հաշվետվություն

Այս կիսամյակին մենք անցելե ենք շատ պատմություններ օրինակ Համաշխարհային պատմություն, վաանի թագավորության հզորացումը,Վանի համահայկական թագավորությունը և այլն, մենք նաև արելենք ինքնաստուգում և միքանի հատ նախագիծ։