Архив за день: 14.03.2023

Տնային մաթեմ 14.3.2023

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝947; 949; 957; 958; 960

 1. Նավակի արագությունը գետի հոսանքի ուղղությամբ հավասար է
  12 կմ/ժ-ի, իսկ հակառակ ուղղությամբ՝ 8 կմ/ժ-ի։ Գտե՛ք գետի
  հոսանքի և նավակի արագությունները։

  գետի արագությոուն x
  12-x=8+x
  -x-x=8-12
  -2x=-4
  -x=-2
  x=2

  նավի արագություն
  12-2=10

  Կազմե՛ք մի խնդիր, որի լուծումը հանգեցվում է x + 5x = 72 հավասարման

երկու ջոկատը միասին հավաքեցին 72 կգ խնձոր։ Քանի կգ հավաքեց ջոկատներից յուրաքանչուրը եթե հայտնի է որ երկրորդ ջոկատը հավաքեց 5 անգամ ավել քան առաջինը։

Գծագրում, որը գծված է 1 ։ 5 մասշտաբով, մանրակի երկարությունը հավասար և 7 1 /5 է սմ-ի։ Ինչի՞ է հավասար մանրակի երկարությունը մեկ ուրիշ գծագրում, որի մասշտաբը՝ ա) 1 ։ 3 է, բ) 2 ։ 1 է:

36 /5×5=36

36:3=12

ա) 12

36×2=72

բ) 72

 1. Բանվորների մի խումբ կատարել է ամբողջ աշխատանքի 25 %-ը,
  երկրորդը՝ մնացած մասի 40 %-ը։ Աշխատանքն ավարտել է երրորդ խումբը։ Ամբողջ աշխատանքի քանի՞ տոկոսն է կատարել
  երրորդ խումբը։

երրորդ խմբի կատարած աշխատանքի %=x

100-25=75 երկրորդ և երրորդ խմբերի կատարած աշխատանքի տոկոսը

75-ի 40% 75×40:100=3000:100=30%

25%+30%+x=100

x=100-25-30=45%

x=45%

 1. Տրված է ABC եռանկյունը։ Նրա AB կողմը 3 սմ-ով մեծ է AC
  կողմից, իսկ BC կողմը 2 սմ-ով մեծ է AB-ից։ Գտե՛ք ABC եռանկյան
  կողմերի երկարությունները, եթե նրա պարագիծը 29 սմ է։

ac=x

ab=3+x

bc=x+3+2

x+3+x+x+3+2=29

3x+8=29

3x=29-8=21

x=21:3=7

ac=7սմ

ab=10սմ

bc=12սմ