Архив за день: 07.03.2023

Դասարանական մաթեմ

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 921-ա,գ,ե;  922-ա,գ,ե; 923; 930; 934

Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x – 832 = 174,

x=174+832

x=1006

գ) 1405 – x = 108,

x=1405-108=1297

ե) x + 818 = 896,

x=896-818=78

Լուծե՛ք հավասարումը.

ա)x= 3/4=5/8=3×2/4×2+5×1/8×1=6/3+5/8=11/8

, գ) 3/10-x=4/5

x=3/10+4/5

, ե) ,

 1. Հավասարման արմա՞տն է արդյոք 3 թիվը.
  ա) x – 3 = 0, ճիշտ
  բ) 3 – x = 0, ճիշտ
  գ) x – 5 = 0, սխալ
  դ) 2 ⋅ x = 6 ճիշտ
  ե) 7 – x = 0, սխալ
  զ) x = 6 – x: ճիշտ

930. Տրված են-7 3/5 և-3 2/5 թվերը։ Դրանց գումարին ավելացրե՛ք 4 2/7 թվին հակադիր թիվը

-7 3/5+(-3 2/5)=-10 3+2/5=-11

-11+(4 2/7)=15 2/7

 1. Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա
  չափումներն են՝3 5/6 սմ,4 1/2 սմ, 5 սմ։

  v=23/6×9/2=69/4=17 1/4×5=