Архив за день: 01.03.2023

Ինչքան աշխարհը սիրես ու աշխարհով հիանաս

Ինչքան աշխարհը սիրես ու աշխարհով հիանաս —
Այնքան աշխարհը անուշ ու ցանկալի կլինի.
Թե ուզում ես չսուզվել ճահճուտները անհունի —
Պիտի աշխարհը սիրես ու աշխարհով հիանաս:
Այնպե՜ս արա, որ կյանքում ո՜չ մի գանգատ չիմանաս,
Խմի՜ր թախիծը հոգու, որպես հրճվանք ու գինի.
Որքան աշխարհը սիրես ու աշխարհով հիանաս —
Այնքան աշխարհը անուշ ու ցանկալի կլինի…
Ե. Չարենց

1. Բացատրի՛ր այս տողերը՝ Ինչքան աշխարհը սիրես ու աշխարհով հիանաս —
Այնքան աշխարհը անուշ ու ցանկալի կլինի:

ինչքան մի բան սիրես այդքան ավելի կուզեննաս այդ։

2. Բացատրի՛ր բառերը՝ անհուն, գանգատ, հրճվանք:

անհուն-Հատակ չունեցող

գանգատ-դժգոհություն

հրճվանք-Հաճույք

3. Բանաստեղծությունը վերնագիր չունի, վերնագրի՛ր:

աշխարը

4. Բանաստեղծության տողերից մեկը դարձնել վերնագիր,այդ վերնագրով գրել շարադրություն: 

Դասարանական մաթեմ 1.3.2023

 1. Ունենք 2 սմ կող ունեցող մի խորանարդ։ Քանի՞ քառակուսի
  սանտիմետրով կավելանա նրա մակերևույթի մակերեսը, եթե
  նրա կողը մեծացնենք 1 սմ-ով։
  2x(2×2+2×2+2×2)=24
  6x2x2=24
  6x3x3=54
  54-24=30
 2. Խորանարդիկի կողի երկարությունը հավասար է 1 սմ-ի։ Գտե՛ք
  պատկերի մակերևույթի մակերեսը (տե՛ս նկ.97)։
  5+4+4+4+3+3+4+5+4+4+3+3+4=50սմ2

4+3+3+4+3+4+4+4+4+3+4+3+3+3+2+3+3+3=60

 1. Կատարե՛ք գործողությունները.

-2 3/7 +(-3 1/7)=-39/7

8 5/6 +(-11 1/6)=-67/6

 1. Արկղից, որում կա 7 սպիտակ և 3 կարմիր գնդիկ, առանց նայելու,
  վերցնում են մի գնդիկ։ Գտե՛ք սպիտակ գնդիկ հանելու հավանականությունը։