Архив за день: 27.02.2023

մայրենի

Կարդա՛ և անգիր սովորի՛ր բանաստեղծությունը․

Ինչ որ լավ է՝ վառվում է ու վառում,
Ինչ որ լավ է՝ միշտ վառ կմնա.
Այս արև, այս վառ աշխարհում
Քանի կաս՝ վառվի՛ր ու գնա՛։
Մոխրացի՛ր արևի հրում,
Արևից թող ոչինչ չմնա, —
Այս արև, այս վառ աշխարհում
Քանի կաս՝ վառվի՛ր ու գնա՛։

1. Բացատրի՛ր տողերը՝ Ինչ որ լավ է՝ վառվում է ու վառում,Ինչ որ լավ է՝ միշտ վառ կմնա.

2.  Դուրս գրի՛ր ածական։ 

վառ

3. Ո՞ր բառերն են գույն արտահայտում։ 

վառ

բնագիտության անփոփիչ

 1. Ո՞ր դեպքում է կատարվում մեխանիկական աշխատանք:
  երբ մարթը ուժ է գործադրում և իրը շարժվում է։

 1. Ինչի՞ց է կախված մեխանիկական աշխատանքի մեծությունը:
  ուժից և իրի անցած ճանապարհից։

 1. Լրացրու բաց թողնված բառը
  Երկրի վրա կյանքը պայմանավորված է արեգակի ջառագայթներով :

 1. Էներգիայի ի՞նչ տեսակներ են ձեզ հայտնի:

Միջուկային,մեխանիկական,քիմիական,էլեկտրական,ջերմային,ճառագայթային։

 1. Ի՞նչպես են կենդաները և բույսերը ստանում օրգանական նյութեր:

արեգակի ճառագայթներից և հողից։

 1. Ի՞նչ է բնութագրում ջերմաստիճանը։

օդի տաքությունը։

 1. Ե՞րբ են մարմինները ջերմային հավասարակշռության վիճակում։

Երբ մի նյութը սառն է, մյում նյութը տաք, շփումից երկու նյութերի ջերմաստիճանները հավասարվում է։

 1. Ջերմաչափների ի՞նչ տեսակներ գիտեք։

հեղուկային, ելեկտրոնային, գազային,օպտիկական, մախանիկական։

 1. Ի՞նչպես պետք է օգտվել բժշկական ջերմաչափից։

զգուշորեն

 1. Ի՞նչ ջերմային երևույթներ գիտեք:

հալման,ընդարձակման,պնդացման ,գոլորշիացման,խտացման ։ 

 1. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում հալում և պնդացում:

Հալում երբ մարմինը պինդ վիճակից վերածվում է հեղուկ վիճակի։
Պնդացում երբ մարմինը հեղուկ վիճակից վերացվում է պինդ վիճակի։

 1. Ո՞ր մեծությունն է կոչվում եռման ջերմաստիճան :

եռման ջերմասիճանը այն ճերմաստիճանն է որ հեղուկը սկսկում է եռալ։

 1. Ո՞ր երույթներն են կոչվում գոլորշացում և խտացում:

 1. Ի՞նչ է մարմնի կշիռը:

Այն ուժը, որով մարմինը Երկրի ձգողության հետևանքով ազդում է անշարժ հորիզոնական հենարանի կամ ուղղաձիգ կախոցի վրա, կոչվում է մարմնի կշիռ։

 1. Ո՞ր երևույթն են անվանում տիեզերական ձգողությունը:շ

 1. Ո՞ր ուժն է կոչվում ծանրության ուժ:
 2. Ի՞նչ է մեխանիկական շարժումը:
 3. Ի՞նչի նկատմամբ է շարժվում գետում լողացող ձուկը:
 4. Ի՞նչով է իրարից տարբերվում շարժումները:
 5. Ի՞նչ է ցույց տալիս արագությունը:Ի՞նչ միավորներով է այն չափվում: