Архив за день: 24.02.2023

Դասարանական մաթեմ 24.2.2023

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 854; 856; 863; 865

 1. Մարմնի զանգվածի մոտավոր արժեքը 1 կգ ճշգրտությամբ
  հավելուրդով հաշվելիս չափման սխալը 350 գ է: Որքա՞ն կլինի
  պակասորդով հաշվելու չափման սխալը:

1կգ-350գ=650գ

Ցանկապատի երկարության մոտավոր արժեքը 1 մ ճշգրտությամբ
պակասորդով հաշվելիս չափման սխալը 35 սմ է: Գտե՛ք պակասորդով հաշվելու չափման սխալի և հավելուրդով հաշվելու չափման սխալի տարբերության բացարձակ արժեքը:
հավելորդով 2 մ

պակասորդ 135 սմ

2-135=65

65-35=30

 1. Երկու վարպետներ, աշխատելով առանձին,
  կարող են կատարել նույն աշխատանքը
  համապատասխանաբար 10 և 12 օրում։ Աշխատանքի ո՞ր մասը կկատարեն վարպետները՝ մեկ օր աշխատելով միասին։

1/10+1/12=11/60

 1. Այգում աճում են միայն խնձորենիներ և դեղձենիներ, ընդ որում
  դեղձենիների քանակը 3 անգամ պակաս է խնձորենիների
  քանակից։ Այգու բոլոր ծառերի քանի՞ տոկոսն են դեղձենիները։

25%

Երկու եղբայրներ ունեն հավասար թվով ընկույզներ: Եթե ավագ եղբայրը կրտսերին տա 20 ընկույզ, ապա նրա մոտ կմնա 5 անգամ քիչ ընկույզ, քան՝ կրտսերի մոտ: 
Քանի՞ ընկույզ կար սկզբում եղբայրներից յուրաքանչյուրի մոտ