Архив за день: 18.02.2023

Տնային մաթեմ 17.2.2023

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝801-բ,դ,զ; 802-բ,դ,զ; 804-բ; 814; 816

Հաշվե՛ք

Հաշվե՛

Կատարե՛ք գործողությունները.

  1. Չափե՛ք ուղղի վրա նշված A և B կետերի հեռավորությունը (տե՛ս
    նկ. 92) և գծե՛ք նույնպիսի մի ուղիղ։ Գծված ուղիղը կոորդինատային ուղիղ դարձնելու համար որոշե՛ք միավոր հատվածի
    երկարությունը և նշե՛ք կոորդինատների սկիզբը այնպես, որ A
    կետի կոորդինատը լինի –4, B-ինը` +2։

  1. Ինչի՞ է հավասար բաժանարարը, եթե միակ հնարավոր մնացորդը
    1-ն է